ارزش سهام عدالت در یک قدمی ۲۰ میلیون

ارزش سهام عدالت در یک قدمی ۲۰ میلیون

[ad_1] آمارها نشان می‌دهد با وجود این رشد جالب توجه، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که در فاز اول، یعنی اوایل خرداد، ۳۰ درصد سهامشان را فروختند، ضرری ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند به این معنی که سودی کاملا در دسترس را از کف داده‌اند. ارزش پرتفوی عدالت در تاریخ ۱۰ خرداد ۸ میلیون …

ادامه مطلب