ببینید | کار تامل برانگیز و خبرساز شهروند قمی: گاو برای شما، حساب ضامنم را باز کنید

ببینید | کار تامل برانگیز و خبرساز شهروند قمی: گاو برای شما، حساب ضامنم را باز کنید

[ad_1] یکی از شهروندان قمی قسط های بانکی‌اش عقب می افتد و بانک حساب ضامنش را می‌بندد، مرد قمی هم گاوی که با پول وام خریده بود را به بانک می دهد تا حساب ضامنش باز شود. [ad_2] Source link