بن سلمان دست به دامان کوشنر شد

بن سلمان دست به دامان کوشنر شد

[ad_1]  «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی به تمامی متحدان عربستان و دوستان آن تأکید کرد که هرگز اجازه مداخله به هیچ طرفی در امور داخلی این کشور را نخواهد داد. گزارش‌های رسیده از خاندان آل سعود حاکی از آن است که شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا از بن سلمان برای کاهش محدودیت‌های تحمیلی بر …

ادامه مطلببن سلمان دست به دامان کوشنر شد