ببینید | پخش بانگ اذان از بلندگوهای مساجد کانادا

پس از درخواست‌ مسلمانان شهرهای تورنتو، ادمونتون، اتاوا و همیلتون، مقامات کانادایی به مساجد اجازه دادند از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه

بخوانید...

Share