برادرکشی مقابل چشمان مادر/ همه مشکلات برعهده من بود!

برادرکشی مقابل چشمان مادر/ همه مشکلات برعهده من بود!

[ad_1] به دستور بازپرس بهمن آبیار از شعبه دوم دادسرای جنایی البرز جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شد. کارآگاهان در تحقیقات اولیه دریافتند خانه متعلق به مقتول و برادرش است که در آن مجردی زندگی می‌کردند. مادر و خواهر مقتول که در محل حضور داشتند به پلیس گفتند که روز حادثه وقتی فهمیدند …

ادامه مطلب