نمی‌توانیم از بازیکنان تست کرونا بگیریم!

مهری رنجبر:بازیکنان والیبال پیکان که به رغم بدهی ،دقیقه 90 به جمع لیگ برتری ها اضافه شدند،بدون تست کرونا تمرینات‌شان را هفته پیش شروع کردند.البته ظاهرا

بخوانید...

Share

نفس راحتی که ملی‌پوش والیبال کشید/سرماخوردگی بود نه کرونا!

مهری رنجبر: خطر از بیخ گوش علی شفیعی گذشت. سرعتی زن ملی پوش والیبال سایپا ،با سرماخوردگی برای دومین بار تست کرونا داد. تستی که

بخوانید...

Share