شاخص آلودگی هوای اهواز نزدیک ۱۵۰؛ هوای تهران هم ناسالم است

شهرام سپهرنیا روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۲۸، گرگان ۳۰، سمنان ۳۲، سنندج ۴۲، بیرجند ۴۴، و یاسوج ۴۹ پاک است. وی

بخوانید...

Share