ببینید | هواپیمای دلتا ناوگان مکدانل داگلاس MD88 و MD90 بازنشسته شد!

این خبر در ماه‌های گذشته اعلام شده بود اما از امروز بصورت رسمی اجرایی می‌شود. دلیل این امر هزینه بالای تعمیر و نگهداری این هواپیماها

بخوانید...

Share