هنر خوشنویسی به‌ نام ترکیه ثبت جهانی می‌شود؟

[ad_1]  یک بار دیگر مسئولان فرهنگی ایران از ترکیه جاماندند اما به جای پاسخگو بودن نسبت به‌ دلیل تعلل در ثبت هنر خوشنویسی طی یک

بخوانید...

Share