بانوی مجتهده قرن – خبرآنلاین

بانو سیده نصرت بگم امین در سال ۱۲۶۵ شمسی (۱۳۰۸ق)  در اصفهان چشم به جهان گشود. نَسَبش با سی واسطه به امام علی بن الحسین

بخوانید...

Share

دیدار با عثمان طه، خطًاط مشهور قرآنی

در حدود دوساعت با او دیدار داشتم. او از شخصیتی بسیار والا وگرم وصمیمی برخوردار بوده و لحظات بسیار زیبا وفراموش نشدنی را در آپارتمان

بخوانید...

Share