میلیاردرها کدام شهرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از سانفرانسیسکو تا شنزن در چین زیرساخت های قوی شهرها هستند که میلیاردرها را برای زندگی در آنجا فرا می خوانند؛

بخوانید...

Share