ببینید: ترامپ وارد میدان شد!

[ad_1] در حاشیه تداوم اعتراضات خیابانی مردم در ایالات متحده و افزایش دردسرهای رئیس جمهور آمریکا، «پاسخ نظامی ترامپ به اعتراضات نژادپرستی مردم» سوژه کارتونی

بخوانید...

Share

نمایی دیده‌نشده از کتک‌کاری پلیس آمریکا را ببینید!

[ad_1] ادامه اعتراضات مردمی به نژادپرستی و خشم معترضان در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا در پی کشته‌شدن جورج فلوید، سوژه کارتونی از نازنین

بخوانید...

Share