راز یکی از نقاشی‌های «ون‌گوگ» کشف شد

راز یکی از نقاشی‌های «ون‌گوگ» کشف شد

[ad_1] «ونسان ون‌گوگ» نقاش مشهور هلندی ۱۳۰سال پیش در اتاقی در مهمانخانه‌ای واقع در شهر ««اور سور اواز» از خواب برخواست و به روال هر روز با بومی در دست برای نقاشی کردن از مهمانخانه خارج شد. همان شب با زخمی کشنده ناشی از شلیک گلوله به مهمانخانه بازگشت و دو روز بعد یعنی در …

ادامه مطلب