اگر آنتی‌بیوتیک‌ مصرف می‌کنید، این توصیه‌ها را جدی بگیرید

[ad_1]  آنتی‌بیوتیک تنها زمانی به درمان پاسخ می‌دهد که با تشخیص پزشک،‌ در یک مدت زمان و یک غلظت خاص در اختیار بیمار قرار گیرد؛

بخوانید...

Share