9 تبدیل مهره مار با قیمت شگفت انگیز

گفت بله قیمت مهره مار شاه کبری و بیرون. در همین راستا با دکتر محمود معظمی مدرس و نویسنده حوزه موفقیت گفت وگویی انجام داده ایم. دیدن یک مهره مار در حال حرکت در سرکه خیلی عجیب نیست. وقتی کسی را از ته دل دوست داشته باشی چه اتفاقی می افتد؟ حتی جالب است بدانید …

ادامه مطلب