روزگار کرونایی مهاجران افغانی در ایران

باید دید که رفتار جامعه ایرانی با این پدیده انسانی در روزگار سختی چگونه است. آیا می‌توانیم از موضع پایبندی به حقوق بشر، کاملا انسانی

بخوانید...

Share