روزگار کرونایی مهاجران افغانی در ایران

روزگار کرونایی مهاجران افغانی در ایران

[ad_1] باید دید که رفتار جامعه ایرانی با این پدیده انسانی در روزگار سختی چگونه است. آیا می‌توانیم از موضع پایبندی به حقوق بشر، کاملا انسانی و برابر برخورد کنیم؟ و هم‌چنان‌که در پی حقِّ حیات برای خود هستیم برای آنان نیز باشیم؟ آیا آمادگی داریم از منظر آموزه‌های اسلامی تفاوتی بین خود و برادران …

ادامه مطلبروزگار کرونایی مهاجران افغانی در ایران