نخستین کاریکاتور مطبوعاتی ایران، ۱۲۰ سال پیش در مشهد

نخستین کاریکاتور مطبوعاتی ایران، ۱۲۰ سال پیش در مشهد

[ad_1] دفتر «ادب» در بالاخیابان، کوچه «باغ عنبر» قرار داشت؛ جایی که امروز و در پی توسعه میدان شهدا، تقریباً در حاشیه این میدان قرار گرفته است. این روزنامه، پیشتر توسط او در تبریز منتشر شده‌بود و بعدها نیز، از سال ۱۲۸۳، در تهران به چاپ رسید؛ اما آن‌چه حائز اهمیت است و کمتر مورد …

ادامه مطلبنخستین کاریکاتور مطبوعاتی ایران، ۱۲۰ سال پیش در مشهد