پاندمی کرونا چه تاثیری بر مصرف بنزین در کشور گذاشت؟

ناصر رئیسی‌فرد با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با کرونا همچنان در جایگاه‌های سوخت اجرا می‌شود، ‌ ادامه داد: پروتکل‌های بهداشتی در پمپ‌بنزین‌ها به

بخوانید...

Share