آزار شیطانی خانم معلم در آسانسور توسط مرد پلید

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، فروشنده 30 ساله نیجریه ای به اتهام تجاوز به معلم انگلیسی در دادگاه به 10 سال زندان و اخراج از کشور بعد از اتمام دوره محکوم شد. شاکی 32 ساله مدعی است که این مرد را در آسانسور دیده و تصور می کرد یکی از ساکنین ساختمان است که با وی …

ادامه مطلبآزار شیطانی خانم معلم در آسانسور توسط مرد پلید