طرح انتقال آبِ بهشت‌آباد؛ قانون‌شکنی به‌توانِ دو!

در سال ۱۳۸۹ در یک فرآیند تصمیم‌سازی مشکوک، و به‌ویژه با اصرار و فشار نمایندگان اصفهانیِ مجلس و استاندار اصفهان، این طرح در وزارت نیرو

بخوانید...

Share