اصلاح طلبی یا قدرت طلبی؟

اصلاح طلبی یا قدرت طلبی؟

[ad_1] خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم هدف از رسالت پیامبران خود را اصلاح روشها و رفتارهای غلط آحاد جامعه بیان کرده است ، از جمله آیه ٨٨ سوره مبارکه هود ، آیه ١١٤ سوره مبارکه نساء ، آیه ٥٦و٨٥ سوره مبارکه اعراف و امثالهم ، امام حسین (ع) به تاسی از همین سیره …

ادامه مطلب