رباط مدافع پرسپولیس چطور دوباره پاره شد؟

تمرین روز چهارشنبه پرسپولیس در حالی برگزار شد که بازیکنان شاهد یک اتفاق تلخ یعنی مصدومیت محمد انصاری بودند. این اتفاق در حالی رخ داد

بخوانید...

Share