عباس منظرپور؛ راوی تاریخ کوچه و خیابان

عباس منظرپور؛ راوی تاریخ کوچه و خیابان

[ad_1] دوستی عمیق و آشنایی با آقای منظرپور برای من که در اواخر عمرش، توفیق آن را یافتم، امکانی غیرقابل تکرار برای آشنایی و رفاقت با نویسنده‌ای عمیق و تیزبین بود که تأثیرش هرگز از یاد و حافظه من محو نخواهد شد. یکی از بخت‌های بزرگ من در زندگی، آشنایی نزدیک و دوستی شخصی با …

ادامه مطلب