ببینید: قهرمانی تو ژن این بازیکن وجود داره!

سویا که تا پیش از این ۵ بار قهرمان جام یوفا و لیگ اروپا شده بود، حالا با کسب ششمین قهرمانی به همراه لوپتگی، رکورددار

بخوانید...

Share