شکاف تولید و تقاضا در لوازم خانگی چقدر است؟

محمدرضا کلامی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار از تولید ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه لوازم خانگی در سال گذشته خبر داده و گفته

بخوانید...

Share