حمایت از کودکان و نوجوانان از راهگذر قانون جدید

حمایت از کودکان و نوجوانان از راهگذر قانون جدید

[ad_1] این قانون که قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نام دارد، پس از نه سال از تقدیم لایحه آن به مجلس، با نسخ قانون پیشین یعنی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک حمایتهای بیشتری از این افراد به عمل آورده است. قانون جدید، مصادیق «وضعیت مخاطره‌آمیز» …

ادامه مطلب

قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

[ad_1] اما، آنچه در ادامه خواهد به نسبت مفهوم انحصار خشونت در دولتِ مدرن – از منظر علوم سیاسی – و مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته می‌شود. الف) «انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی» مفهوم بنیادین حقوق عمومی مدرن است، که پیشینۀ آن به آراء ژان بُدِن (شش کتاب دربارۀ جمهوری) و توماس هابز (لویاتان) …

ادامه مطلب