آنتوان خان روزت مبارک – خبرآنلاین

آنتوان سوریوگین، عکاس روس حاضر در ایران عصر قاجار و پهلوی بود. آنتوان با ۵ دهه فعالیت حرفه‌ای عکاسی، یکی از مهم‌ترین شاهدان زندگی ایرانیان از

بخوانید...

Share