جزئیات بازداشت شهردار و چند مدیر شهری پردیس

[ad_1] عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به وجود اخباری مبنی بر بازداشت شهردار پردیس، اظهار کرد: تخلفات مالی رخ داده مربوط به چند سال

بخوانید...

Share