نمای ویژه از فاصله اجتماعی و فاصله طبقاتی!

نمایی از رعایت فاصله اجتماعی و طبقاتی رو ببینید!

[ad_1] احسان گنجی با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به شرایط متفاوت طبقات مختلف اجتماعی در روزهای شیوع بیماری کرونا پرداخت. 6060 [ad_2] Source link