جزئیات توافق ایران با آژانس از زبان صالحی

به گزارش خبرآنلاین،  علی‌اکبر صالحی در سخنانی اظهار کرد: ما غیر از تعهدات‌مان قطعا خواسته‌ای را نمی‌پذیریم و آن تعهدات هم در موضوع مورد بحث یعنی

بخوانید...

Share