افشای سند دیگر دخالت آمریکا برای نخست وزیر شدن الزرفی

 پایگاه خبری موازین نیوز گفت که سفیر آمریکا در بغداد در جواب نامه‌ «قاسم الاعرجی» وزیر کشور پیشین عراق بر حمایت آمریکا از الزرفی برای

بخوانید...

Share