برخوردهای امام سجاد(ع) با مردی که فحش داد و زنی که سرش را شکست

خبرآنلاین در گزارش زیر نمونه هایی از الگوی مدارا را بر اساس منابع روایی و تاریخی برگزیده است که می خوانید. الگوهای رفتاری و اخلاقی

بخوانید...

Share