نقش شهاب حسینی در «شکرستان» سینمایی

[ad_1] نسخه سینمایی «شکرستان» به تهیه کنندگی مسعود صفوی در مرحله نگارش متن ها است و بعد از پایان نگارش وارد مرحله پیش تولید خواهد

بخوانید...

Share