ببینید | شستا دیگر حیاط خلوت آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها نیست؟

ببینید | شستا دیگر حیاط خلوت آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها نیست؟

[ad_1] رضوانی فر مدیرعامل شرکت شستا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ادعا دارد با واگذاری سهام شستا در بورس، این شرکت دیگر از حالت حیات خلوت آقازاده ها و نورچشمی‌هذ خارج خواهد شد. [ad_2] Source link