شرط مدیر شبکه پنج برای مجری شدن سلبریتی‌ها

سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما با اشاره به حضور سلبریتی‌ها در برنامه‌های این شبکه به عنوان مجری و رویکرد این شبکه در حوزه استفاده

بخوانید...

Share