طنز | یک کلاغ، چهل کلاغ

طنز | یک کلاغ، چهل کلاغ

[ad_1] کلاغِ مجازیِ صاحب نظربه واتساپ نشست با کلاغی دگرسرِ صحبت این گونه آغاز کرد” در ذکر بیچاره‌ای باز کرد”هوار و هوار و هوار و هوارکه بهمان فلان کرده است با بیسارتو بهمان نگو، گرگِ دَرّنده گوبیسارِ نگون بختِ سَرکنده گوشنیدم می خواسته هیاهو کندبنا بوده دست فلان، رو کندکه بهمان نداده ست او را …

ادامه مطلب