دغدغه جان و نان و فاصله‌گذاری هوشمند

دغدغه جان و نان و فاصله‌گذاری هوشمند

[ad_1] اقتصاد جهانی بیش از هر بحرانی در تاریخ لطمه دیده و میزان خسارت های اقتصادی هنوز قابل برآورد نیست و اعداد و ارقام منتشره از حدس و گمان فراتر نرفته است. در برخی کشورهاصفوف دریافت بسته های غذایی طولانی شده و بسیاری از صاحبان مشاغل کار خود را از دست داده‌اند و سونامی بیکاری …

ادامه مطلب