وزیر خارجه سوئیس هدف از سفر به ایران را اعلام کرد

«ایگناسیو کاسیس» وزیر امور خارجه سوئیس که از روز شنبه در ایران به سر می برد، در گفت وگو با رادیو تلویزیون سوئیس (SRF) گفت:

بخوانید...

Share