پیام رئیس سرلشکر باقری به روسای نیروهای مسلح کشورهای اسلامی

 سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیام هایی جداگانه فرارسیدن عید سعید قربان را به رؤسای نیروهای مسلح کشورهای اسلامی

بخوانید...

Share