بالاترین میزان بستری کرونا مربوط به کدام استان است؟

[ad_1] ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ۱۵ استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند، گفت: ویروس کرونا بسیار پیچیده است

بخوانید...

Share