کار کودکان معضلی پیشروی شهرهای ایران

کار کودکان معضلی پیشروی شهرهای ایران

[ad_1]  در شهرها و روستاها خانواده‌ها نظارت بیشتری بر کار کودکان دارند و عمدتاً فعالیت آنها با تاکید بر کسب و کارهای خانگی و یا کشاورزی به استقلال مالی کودکان و توانمند شدن آنها در کسب مهارت های اشتغال کمک می کند در حالی که کار کودکان در کلان شهرها نتنها به استقلال مالی آنها …

ادامه مطلب