مثل آخرین نگاه… – خبرآنلاین

غروب شد، همه رفتند، خانواده‌اش را هم با سختی راضی‌ کردند بروند، ماندیم همین چندتا، انگار منتظر بهانه بودیم نرویم… به قول جوانان امروزی رفتن

بخوانید...

Share