پنج مکتب طبی قدیمی – خبرآنلاین

پنج مکتب طبی قدیمی - خبرآنلاین

[ad_1] به طور معمول، نظام های طبی قدیم، هر کدام مبتنی بر یک نظام معرفتی،  دانش های پایه زمانه، و نیز نگاه های فلسفی و… هستند. شما در یک نظام فکری اساطیری، با مکتبی که ناشی از باورهای شگفت به نجوم و آثار آن در زمین است، و نیز وقتی به جادو و جنبل باورمندید، …

ادامه مطلب