۴ درخواست ضدکرونایی نظام پزشکی تهران از وزیر بهداشت

[ad_1] در متن نامه هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ خطاب به دکتر سعید نمکی  ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه وزارت  بهداشت و جامعه پزشکی

بخوانید...

Share