هنرمندانی که پول تاکسی و ناهارشان را هم به زور تامین می‌کنند!

[ad_1] این دوبلور پیشکسوت در گفت‌وگو درباره شرایط کنونی حرفه دوبله و گویندگی، توضیح داد: دوبله شغلی است که نمی‌توان در کنارش شغل دیگری داشت. باید

بخوانید...

Share