چین: پمپئو کوته‌نظر و مسخره است

[ad_1]  “هوا چون اینگ” روز چهارشنبه در نشست خبری روزانه خود در پکن گفت: هر کشوری، طرف و یا شخصی می تواند بر اساس واقعیات قضاوت

بخوانید...

Share