تست موفقیت آمیز «دادگاه آنلاین» بر بستر شبکه امن همراه اول

قوه قضاییه با تست موفقیت‌آمیز «دادگاه‌ آنلاین» روی شبکه امن همراه اول قرار گرفت؛ تا به صورت پایلوت در ۵۰ نقطه از شعب مختلف قضایی

بخوانید...

Share