تست موفقیت آمیز «دادگاه آنلاین» بر بستر شبکه امن همراه اول

Facebook logo

[ad_1] قوه قضاییه با تست موفقیت‌آمیز «دادگاه‌ آنلاین» روی شبکه امن همراه اول قرار گرفت؛ تا به صورت پایلوت در ۵۰ نقطه از شعب مختلف قضایی کشور، قاضی، وکیل، شاکی و متهم به صورت مجازی در دادگاه آنلاین حاضر شوند. [ad_2] Source link