پرداخت حقوق از خرداد مشروط می‌شود

پرداخت حقوق از خرداد مشروط می‌شود

[ad_1] درخواستهای قانونی برای ثبت اطلاعات آماری یا دریافتهای حقوقی کارکنان همواره با کم کاری برخی دستگاهها همراه بوده است؛ به طوری که حتی طی سالهای اخیر الزام قانون بودجه هم نتوانسته مجموع دستگاههای اجرایی مشمول قانون را پای ارائه کامل آمار و اطلاعات کارکنانشان بکشاند.  ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران یا ورود …

ادامه مطلب