طعنه روزنامه شرق به جایگاه حزب موتلفه نزد اصولگرایان

طعنه روزنامه شرق به جایگاه حزب موتلفه نزد اصولگرایان

[ad_1] به نظر می‌رسد مؤتلفه این روزها باید بیشتر به فکر طرحی نو برای خودش باشد تا دو جریان دیگر؛ به‌ویژه بازیابی جایگاهش در جریان اصولگرایی. روندی که این حزب طی می‌کند، کم‌کم به هضم و جذب و گوشه‌نشینی‌اش در عرصه سیاست منجر خواهد شد و رقبای درون‌جریانی اصولگرایش کم‌کم گوی را از این حزب …

ادامه مطلب