ایفای نقش، بازی نقش و نقش‌آفرینی

ایفای نقش، بازی نقش و نقش‌آفرینی

[ad_1] اما اگر غیر از آن شد همانند واعظی می ماند که خود در خفا کاری دیگر می کند. این مسئله در مورد مبلغان دینی خیلی در چشم مردم است، اما آیا فقط همین گروه اند که اگر ظاهر و باطنشان یکی نباشد مورد شماتت مردم اند یا این قضیه ابعاد گسترده تری دارد. به …

ادامه مطلب